Opis techniczny

Zbiornik uśredniający wykonany jest w technologii żelbetowej i stanowi on integralną część istniejącej oczyszczalni ścieków. Jego zadaniem jest przejęcie szczytowych ilości przepompowywanych ścieków w celu ich równomiernego dostarczania do rowów cyrkulacyjnych. Takie działanie poprawia jakość oczyszczanych ścieków. Zbiornik wykonano z betonu C30/37 z dodatkowym uszczelnieniem pomiędzy płytą dna a ścianami.  Ma kształt walca o wysokości 6,50m i średnicy 10,00m. Jest zbrojony podwójnymi siatami zbrojeniowymi.