Opis techniczny

Zbiornik uśredniający wykonany został w technologii żelbetowej, w kształcie walca o wysokości 6,00 m i średnicy 17,00 m. Zbiornik wykonano z betonu C25/30 z dodatkowym uszczelnieniem pomiędzy płytą dna, a ścianami. Jest zbrojony podwójnymi siatami zbrojeniowymi ze stali BSt500.