Renowacja i naprawa zbiorników - przykład

Naprawa zbiornika - prace

Oferta na naprawę i renowację zbiornika ze względu na nadzwyczajny charakter robót, jest przygotowywana po przeprowadzeniu wizji lokalnej. 

Przedstawiona przez nas kalkulacja prac, materiałów i urządzeń może ulec zmianie w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności i związanych z tym prac dodatkowych.

Renowacja i naprawa zbiorników - korzyści:

  • wymiana lub odnowienie skorodowanych lub uszkodzonych elementów zbiornika,
  • przywrócenie szczelności zbiornika,
  • podniesienie parametrów technologicznych zbiornika w celu zmiany jego przeznaczenia,
  • zbiorniki mogą być naprawiane na miejscu,
  • na wykonane prace udzielana jest gwarancja.