MILTOM TECH Sp. z o.o. oferuje zbiorniki żelbetowe monolityczne 
i prefabrykowane, które mają zastosowanie w branżach takich jak:

 • rolnictwo,
 • przemysł,
 • ochrona środowiska,
 • gospodarka komunalna.

Zbiorniki żelbetowe - zastosowanie

 • zbiorniki do magazynowania i przechowywania płynnych nawozów naturalnych (gnojówka, gnojowica, wody gnojowe),
 • zbiorniki na płynne nawozy sztuczne (RSM),
 • zbiorniki buforowe (uśredniające), technologiczne,
 • zbiorniki na wodę pitną, technologiczną, p.poż.,
 • zbiorniki komór fermentacyjnych i na poferment dla biogazowni, oczyszczalni ścieków.

Oferowane przez nas zbiorniki, w zależności od warunków
gruntowo-wodnych, przeznaczenia oraz wymogów technologicznych, mogą być wykonywane jako:

 • otwarte częściowo zagłębione,
 • przekryte częściowo lub całkowicie zagłębione,
 • ze stropem samonośnym lub wspartym na słupach żelbetowych,
 • kryte dachem elastycznym.

Zbiorniki żelbetowe

Zbiorniki żelbetowe - budowa