Zbiornik ziemny typu laguna jest to w skrócie zagłębienie wyłożone specjalną geowłókniną i nieprzepuszczalną folią. Laguny na gnojowicę zyskują na popularności ze względu na niskie koszty konstrukcyjne i montażowe oraz duże możliwości zagospodarowania przestrzeni.

Budowa zbiornika typu laguna polega na wykopaniu prostokątnego stawu, w przekroju przypominającym trapez, o głębszym końcu, w miejscu odbioru przefermentowanej gnojowicy. Na dnie układa się folię mocno zgrzewaną, do której wpuszcza się wlew gnojowicy, która samoczynnie wpływa do wnętrza folii lub jest przepompowywana. Tak przechowywana gnojowica po okresie fermentacji może być wywieziona jako nawóz.

Zbiorniki ziemne typu laguna - zastosowanie w branżach:

 • branża rolnicza,
 • branża ochrony środowiska,
 • energetyka i przemysł.

Zbiorniki ziemne typu laguna:

 • na gnojownicę,
 • na ścieki,
 • na wodę pitną,
 • do nawadniania,
 • retencyjne,
 • p.poż.,
 • na RSM (roztwór saletrzano-mocznikowy),
 • na ASL (roztwór siarczanu amonu),
 • na poferment.

Laguny - rodzaje:

 • otwarte,
 • przekryte.

Przeprowadzane przez nas działania związane z budową zbiornika ziemnego typu laguna obejmują:

 • prace ziemne wraz z wyprofilowaniem laguny,
 • zabezpieczenie dna i skarpy specjalną geowłókniną,
 • wyłożenie dna i ścian (skarpy) geomembraną,
 • wykonanie systemu monitoringu i szczelności,
 • montaż systemu napełniania,
 • montaż systemu opróżniania,
 • montaż systemu mieszania.

W ramach robót budowlanych możemy także wykonać ogrodzenie na koronie oraz schody i pomosty wejściowe.

Olbrzymią zaletą laguny jest możliwość wykonania prac ziemnych we własnym zakresie. Wykop można wykonać za pomocą ładowarki lub ciągnika z ładowaczem czołowym. Głębokość wykopu zależy od poziomu występowania wód gruntowych. Wykopana ziemia może służyć do stworzenia nasypów, które będą pełnić funkcję nadziemnej części ścian zbiornika.

Tak wykonane zbiorniki mogą mieć teoretycznie nieograniczoną objętość.

Zbiornik ziemny typu laguna
Zbiorniki na gnojowicę - Laguny.

Przykładowy zbiornik Laguna - Laguna na gnojowicę
Przykładowy zbiornik Laguna - Laguna na gnojowicę.