Uszczelnienia i zadaszenia zbiorników typu KORTEN w Płońsku

Opis techniczny przykrycia

Przykrycie zostało wykonane z materiału PEHD o grubości 1,5mm. Konstrukcja oparta jest na słupie metalowym zabezpieczonym przed korozją. Wysokość słupa została ustalona pod kątem nachylenia połaci dachu ok. 22-30°. Do nierdzewnej głowicy słupa zamontowane są odciągi z pasów poliestrowych.  Przejścia rur wykonano metodą spawania lub za pomocą opasek ze stali nierdzewnej.

Opis techniczny uszczelnienia

Uszczelnienie zbiornika wykonano z materiału podobnego do powłoki przykrycia: geomembrany PEHD o grubości 2,0 mm o wysokiej odporności. Pomiędzy dnem zbiornika i warstwą geomembrany ułożono warstwę ochronną z geowłókniny. Geomembranę połączono metodą zgrzewania i spawania tworząc w ten sposób jednolitą i szczelną powierzchnię.