Dostawa i montaż urządzeń w MPWiK Warszawa

Opis techniczny

W budynku odwadniania i suszenia osadów (Obiekt nr 10) na terenie Zakładu Południe Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. ST. Warszawie S.A dostarczono następujące urządzenia:

  • 4 szt. zasuw ręcznych DN200 PN16 FES40018 1468 ENJS 1025 MIROUX, na nowe zasuwy nożowe Wey Sistag DN200 PN16 WEY 1MFE.200B226F16+AC 01.2 + MWG z napędem elektrycznym firmy AFT,
  • 2 szt. piezorezystancyjnych przetworników ciśnienia z membraną metalową PMP131A3B01A1T 0-16 bar, 4-20 ma 12-30 V DC ENDRESS-HAUSER.